Outsourcing pracowniczy

To rozwiązanie dobre dla pracodawcy oczekującego szybkiego zatrudnienia pracowników budowlanych i wygody w kwestii ich obsługi kadrowej. Umowa ma charakter trójstronny.

O plusach outsourcingu można mówić długo – warto spróbować.
W krótkim terminie klient ma gotowego pracownika, a obsługa kadrowo-płacowa – to już nasze zmartwienie. Współpracujemy z Klientami sektora budowlanego, developerskiego. Bogate doświadczenie oraz wykwalifikowany zespół wspiera Klientów, a także pracowników na każdym etapie procesu rekrutacji.

Współpraca z firmą zewnętrzną może przynieść wiele korzyści. Zlecenie rekrutacji na stanowiska specjalistyczne firmie zewnętrznej pozwoli oszczędzić przede wszystkim czas, który trzeba poświęcić na wstępną selekcję kandydatów oraz na rozmowy kwalifikacyjne. Outsourcing pracowniczy jest nieoceniony w przedsiębiorstwach, w których mamy do czynienia z sezonowością lub rotacją. Ciężar związany z rekrutacją, naliczaniem płac oraz prowadzeniem kadr przejmuje na siebie firma zewnętrzna.

Outsourcing pracowników gwarantuje doskonałe kadry w waszej firmie i zero formalności związanych z zatrudnieniem pracowników. Wszelkie sprawy kadrowo-płacowe, Agencja Outsourcingowa bierze na siebie. Państwu pozostaje nadzorować i kierować personelem. Outsourcing pracowników to bardzo elastyczne rozwiązanie zatrudniania pracowników.

W przypadku usługi outsourcingu pracowniczego przedmiotem umowy nie jest Pracownik, lecz usługa – wykonywana przez tegoż Pracownika. Koszt takiej usługi można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności firmy. Świadczona przez nas usługa wynajmu personelu jest zawsze na najwyższym poziomie.

Outsourcing pracowniczy stanowi optymalne rozwiązanie m.in. dla przedsiębiorców planujących realizację doraźnych przedsięwzięć, wymagających dużego nakładu pracy, w krótkim okresie czasu. Wariant ten sprawdza się znakomicie m.in. w przypadku pracy tymczasowej.

Pozwala szybko zaangażować personel wtedy, gdy dany termin tego wymaga. Usługa ta wykorzystywana jest również w razie konieczności tymczasowego zastępowania pracowników, którzy korzystają np. ze zwolnień lekarskich, a także gdy rozwój firmy wymaga kolejnych osób, natomiast ich zatrudnienie wiązałoby się z przekroczeniem ustawowych limitów.

Dodatkowo outsourcing pracowniczy jest niezwykle korzystnym rozwiązaniem dla firm, ponieważ umożliwia czasową, elastyczną i wygodną formę zatrudnienia. Proponując Państwu tę usługę, bierzemy na siebie pełną obsługę administracyjno-kadrową, a także procesy i koszty związane z rekrutacją, selekcją i weryfikacją. To niesie za sobą znaczne oszczędności w budżecie firmy, a także mniejszy nakład czasu i pracy firmy.

ZNAJOMOŚĆ RYNKU

JASNE ZASADY WSPÓŁPRACY

PROFESJONALIZM